Thăm quan công ty Thành Hưng

        Theo đề nghị của Cục quản lý công trình tổng cục đường bộ VN, Hội BTVN thì công ty Thành Hưng Tuyên Quang đã mời đoàn công tác của cục, đại học GTVT và chuyên gia cố vấn Bộ trưởng bộ GTVT đến thăm quan công ty Thành Hưng vào chiều ngày 21/11/2019 để khảo sát sản phẩm công nghệ chế tạo bê tông siêu tính năng. Tìm hiểu năng lực công ty và triển vọng ứng dụng UHPC cho gia cường và làm lớp phủ mặt cầu bản thép trực hướng.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *