Chuyến khảo sát tìm hiểu công nghệ UHPC ở Trung Quốc cho dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long

        Để khảo sát và tìm hiểu công nghệ UHPC cho mặt cầu bản thép trực hướng, đoàn công tác do Hội BTVN chủ trì gồm có Cục quản lý công trình, Ban QLDA 3, trường đại học GTVT, chuyên gia cố vấn Bộ trưởng bộ GTVT đã đi tham quan trường đại học Hồ Nam, trường đại học Phúc Châu Phúc Kiến và hiện trường 3 cây cầu đã thi công lớp phủ mặt cầu bằng UHPC trong thời gian từ ngày 21-28/11/2019. Kết quả trao đổi và thảo luận cho thấy phía bạn đã sử dụng công nghệ cho 36 cây cầu (10 cây cầu được sửa chữa lại và 26 cây cầu được xây dựng mới), và 100 cây cầu khác đang chuẩn bị thi công tiếp theo. Trong đó có cây cầu tương tự cầu Thăng Long của chúng ta và đã được thi công sử dụng tính đến nay đã được 10 năm cho kết quả rất tốt. Đoàn cũng đã đặt vấn đề hợp tác với phía bạn về nghiên cứu phát triển công nghệ UHPC trong tương lai.