Trong những năm qua, bằng khả năng chuyên môn của toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty kết hợp với các phương tiện thiết bị máy móc hiện đại, chúng tôi đã và đang thực hiện các dịch vụ chính sau:

  1. Chuyển giao công nghệ xây dựng.
  2. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
  3. Khảo sát, thiết kế và thi công các công trình xây dựng.
  4. Thiết kế, tính toán và sản xuất các sản phẩm, cấu kiện từ bê tông tính năng cao UHPC.
  5. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

LĨNH VỰC KINH DOANH

Dầm Uhpc

Facade

CẤU KIỆN HẠ TẦNG – GIAO THÔNG

UHPC TRANG TRÍ

Đối tác

bài viết mới nhất