Hoàn thành đưa vào sử dụng công trình cầu Làng Cỏ ở Thái Nguyên

       Trong khuôn khổ dự án LRAMP do WB tài trợ và tổng cục đường bộ Việt Nam là nơi cấp quyết định đầu tư, Ban 3 là chủ đầu tư. Công ty tín thịnh với sự hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ của Durinnotech đã hoàn thành và đưa và sử dụng cầu Làng cỏ ở Thái Nguyên theo công nghệ UHPC