Mô hình full scale mặt cầu Thăng Long

           Để phục vụ dự án sửa chữa mặt cầu Thăng long là dự án trọng điểm của ngành Giao thông, Trung tâm khoa hoc công nghệ Đại học giao thông vận tải đã phối hợp với Công ty Tập đoàn G8 và Công ty kết cấu thép Thiên trường đã chế tạo mô hình full scale mô phỏng một đơn vị bản mặt cầu thép trực hướng có lớp phủ liên hợp bằng bê tông siêu tính năng- UHPC, dày 60mm trên bản mặt cầu thép. Sau khi thử nghiệm sự làm việc đồng thời của bản, các kết quả được sử dụng để đưa vào thiết kế thi công sửa chữa mặt cầu Thăng long trong thời gian tới. Một số hình ảnh chế tạo lớp phủ mặt cầu liên hợp UHPC trên mô hình, được thực hiện chiều ngày 25/4/2020 với sự chứng kiến của 50 khách mời và các nhà khoa học, các nhà quản lý và các đơn vị tư vấn.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *