Chế tạo mô hình fullscale cho mặt cầu Thăng Long

      Tổng cục đường bộ Việt Nam chỉ đạo đại học GTVT và các đơn vị thiết kế và chế tạo mô hình fullscale để nghiên cứu phục vụ sửa chữa mặt cầu Thăng Long. Dưới đây là một số hình ảnh mô hình bản mặt cầu thép đã được chế tạo xong, chuẩn bị thi công lớp phủ UHPC, sau đó mô hình sẽ được thử nghiệm tại đại học GTVT vào cuối tháng 4 năm 2020.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *