Thử tải cầu Khe Dợn

           Ngày 23/4 /2020 Trường Đại Học Xây Dựng đã thử tải cầu Khe Dợn, Anh Sơn, Nghệ An. Cầu được thiết kế và thi công sử dụng công nghệ dầm bê tông UHPC trong chương trình LRAMP do WB tài trợ. Kết quả thử tải cầu đáp ứng yêu cầu của thiết kế về tải trọng, độ võng và ứng suất. Cây cầu UHPC do công ty Tín Thịnh tổng thầu xây lắp sẽ sớm được đưa vào nghiệm thu bàn giao phục vụ sự đi lại của người dân địa phương.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *