Hội thảo kỹ thuật về cầu bê tông siêu tính năng UHPC

Ngày 12/12/2019 tại Tổng cục đường bộ Việt nam- DRVN , World Bank, DRVN và Tổ chức Giảm thiểu rủi ro toàn cầu Nhật bản đã tổ chức hội thảo kỹ thuật về ứng dụng bê tông siêu tính năng UHPC cho cầu.

Chủ trì Hội thảo là PTC trưởng Nguyễn Mạnh Thắng,tham gia hội thảo có lãnh đạo các cục, vụ, Ban Quản lý của DRVN, các chuyên gia của WB, Nhật bản, ĐHGTVT, ĐHXD, ĐH TL, ĐH Kiến trúc, các công ty tư vấn, chế tạo cấu kiện bê tông và công ty thi công, Hội Bê tông Viêt Nam,  Hội VLXD VN, Viện VLXD, Viện KHCNXD…

Hội thảo đã dành cả ngày nghe các báo cáo  Tổng quan về UHPC, báo cáo về chỉ dẫn kỹ thuật chế tạo dầm UHPC, về giảm thiểu phát thải CO2 và phát triển bền vững khi sử dụng công nghệ UHPC cho dầm cầu do Nghiên cứu viên cao cấp, chuyên gia của WB, TS. Trần Bá Việt trình bày trong 45 phút. Hội thảo nghe báo cáo về chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế dầm UHPC, kết quả kiểm định đánh giá về dầm cầu và cầu UHPC, ứng dụng lớp phủ UHPC cho mặt cầu thép trực hướng, nghiên cứu và kết quả thử nghiệm mô phỏng, báo cáo về nghiên cứu và ứng dụng UHPC tại Nhật Bản trong các năm qua và triển vọng sắp tới của các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản.  Cuối ngày 12, nhóm chuyên gia WB, Nhật Bản, và cơ quan của DRVN đã thảo luận về chương trình sắp tới, cụ thể là: Đề nghị theo dõi quan trắc cầu UHPC Làng cỏ Thái Nguyên trong các năm tiếp theo, nhân rông mô hình thử nghiệm cầu UHPC với nhịp 24m, tải 0.65HL93 trong đầu năm 2020, Tông kết đánh giá và ban hành các chỉ dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật cho cầu UHPC. Ghi nhận sự sẵn sàng và mong muốn hợp tác phát triển công nghệ cầu UHPC tại Việt Nam và Xuất khẩu sản phẩm UHPC sang Nhật bản của nhóm chuyên gia Nhật bản, ĐH Hokkaido, Tập đoàn Taisei.

Trước đó trong ngày 11/1/2/2019 nhóm chuyên gia đã thị sát cầu UHPC Làng cỏ Thái Nguyên và Mặt cầu Thăng Long hiện trạng.

Dưới đây là một số hình ảnh Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *