Hội bê tông Việt Nam (VCA)

          Ngày 14/12/2019 tại Viện VLXD Hà nội, Thường vụ Hội BTVN đã họp và công bố quyết định về việc chuyển trụ sở Văn phòng hội BTVN về Viện VLXD Thanh Xuân Hà Nội từ 15/12/2019 và đồng thời công bố Quyết định Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đoàn, Thành viên Hội BTVN, GĐ Trung tâmd XM và BT Viện VLXD  giữ chức chánh VP Hội kể từ ngày 1/12/2019. Chủ tịch Hội BTVN PGS TS. Lê Trung Thành đã trao quyết định cho Ths Nguyễn Văn Đoàn.

Một số hình ảnh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *