HỘI THẢO CONTAINER YARD: DESIGN, DETAILING AND CONSTRUCTION

Ngày 05/08/2022, tại Viện Vật liệu xây dựng, Công ty N.V. Bekaert S.A phối hợp cùng hội Bê tông Việt Nam đã tổ chức hội thảo với Chủ đề: Container Yard: Design, detailing and construction

 

 

 

 

 

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, màn hình và văn bản cho biết 'Dramix® Steel Fiber Better Concrete Reinforcement For Industrial Floor BEKAERT becar together Lam Binh Xuyen Vietnam Sales Manager 2022'

 

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIETNAM INSTITUTEFOR BUILDING MATERIALS'

 

Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *