HỘI THẢO CONTAINER YARD: DESIGN, DETAILING AND CONSTRUCTION

Ngày 05/08/2022, tại Viện Khoa học và Công nghệ Xây dựng (IBST), Công ty N.V. Bekaert S.A phối hợp cùng hội Bê tông Việt Nam đã tổ chức hội thảo với Chủ đề: Container Yard: Design, detailing and construction

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *