Nghiên cứu công nghệ bê tông siêu tính năng (UHPC) ứng dụng để thiết kế chế tạo dầm cầu tiết diện chữ U, nhịp 50m

Tạp chí Xây dựng – Tạp chí của Bộ Xây dựng.

Bài viết được đăng vào số ra 01-2023 xuất bản tháng 1 năm

TCXD 01-2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *