Lễ khở công chế tạo dầm UHPC cho cầu Từ Ô ở Trà Vinh

              Ngày 23/11/2019, với sự hỗ trợ công nghệ của Durinnotech Việt Nam, công ty Tín Thịnh đã làm lễ khởi công chế tạo phiến dầm duble tee đầu tiên cho cầu Từ Ô ở Trà Vinh, 3x20m với tải trọng là 15 tấn. Thuộc dự án LRAMP do tổng cục đường bộ cấp quyết định đầu tư và Ban 6 là chủ đầu tư. Dự kiến cầu Từ Ô sẽ được hoàn thành và bàn giao vào cuối tháng  1 /2020