Hội thảo “Công nghệ sản xuất tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép sử dụng tro nhiệt điện thay thế cốt liệu tự nhiên”

Hôm nay, ngày 26/01/2024 tại Viện Vật liệu Xây dựng đã tổ chức hội thảo “Công nghệ sản xuất tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép sử dụng tro nhiệt điện thay thế cốt liệu tự nhiên”.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *