Bộ Xây dựng – Gặp mặt cuối năm

Hôm nay, ngày 25/01/2024 Bộ Xây dựng đã tổ chức gặp mặt và chúc tết Giáp Thìn các cựu cán bộ công chức lãnh đão.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *