Cầu thang UHPC Công ty TNHH Nichirin Việt Nam (Bắc Giang) do DurinnTech cung cấp và lắp đặt