Bản tin: Nhịp sống công nghệ VTV2 – Bê tông siêu tính năng UHPC

 

https://www.youtube.com/watch?v=U22uEZyHrww&t=20s