Ts Trần Bá Việt phát biểu khánh thành Cầu Đập Đá – TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang được làm bằng bê tông tính năng siêu cao UHPC

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=LZxz-JZiQO0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *