Thử tải công trình đường giao thông ứng dụng công nghệ mới

Ngày 06/06/2024, Công ty TNHH Hoà Bình thử tải công trình đường trên cọc BTCT ly tâm tại Khu phi Thuế quan Xuân Cầu – Lạch Huyện, Hải Phòng

https://nhandantv.vn/thu-tai-cong-trinh-duong-giao-thong-ung-dung-cong-nghe-moi-d252021.htm

 

#nguồn: NhândânTV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *