Thông xe kỹ thuật cầu Từ Ô, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

            Ngày 10/06/2020 đã thông xe kỹ thuật cầu UHPC 20m x 3 nhịp, tải trọng 0,45 HL93. Từ nay người dân xã Hùng Hoà, huyện Tiểu Cần đã có cây cầu xây dựng bằng công nghệ tiên tiến dầm double tee UHPC phục vụ giao thông sinh hoạt và đời sống kinh tế xã hội ở địa phương. Cây cầu thuộc dự án cầu UHPC – LRAMP. Với việc xây dựng thành công cầu Từ Ô thì công nghệ bê tông UHPC sẽ được áp dụng vào rất nhiều cây cầu trên cả nước, đem lại hiệu quả to lớn cho xây dựng hạ tầng nông thôn Việt Nam.

Một số hình ảnh của cầu Từ Ô: