Sẽ sửa chữa cầu mặt cầu Thăng Long vào tháng 7 tới

Sẽ tiến hành sửa chữa cầu mặt cầu Thăng Long trong tháng 7.2020. Ảnh Laodong
 
Sẽ tiến hành sửa chữa cầu mặt cầu Thăng Long trong tháng 7.2020.