Quy trình chế tạo, cẩu xếp và vận chuyển dầm UHPC

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tsjYc-LjTms