Những tiêu chuẩn bê tông ở Việt Nam mà bạn cần nắm được

Các tiêu chuẩn bê tông ở Việt Nam được đặt ra để đảm bảo cung cấp các bê tông chất lượng cho khách hàng. Điều này góp phần hạn chế được tình trạng bê tông kém chất lượng, mang đến những công trình đáp ứng được yêu cầu sử dụng. Vậy các tiêu chuẩn của bê tông là gì, dưới đây là những thông tin giúp bạn giải đáp được thắc mắc này.

Các tiêu chuẩn bê tông ở Việt Nam

Tại Việt Nam các tiêu chuẩn về bê tông khá nhiều và được phân theo từng lĩnh vực. Dưới đây là những tiêu chuẩn cụ thể mà bạn cần nắm được.

Tiêu chuẩn về bê tông trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp

Có tổng cộng hơn 100 tiêu chuẩn về bê tông trong lĩnh vực này được Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng quản lý. Dưới đây là những tiêu chuẩn nổi bật nhất.

 • Về xi măng có 25 tiêu chuẩn trong đó 13 tiêu chuẩn thuộc phạm vi yêu cầu kỹ thuật, 12 tiêu chuẩn thuộc phương pháp thủ.
 • Về cốt liệu bê tông nặng thông thường có 20 tiêu chuẩn. Trong đó có 4 tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật và 15 tiêu chuẩn về phương pháp thử.
 • Về nước trộn bê tông có 11 tiêu chuẩn gồm 3 tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật và 8 tiêu chuẩn về phương pháp thử.
 • Về phụ gia bê tông có 2 tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
 • Về chỉ dẫn thiết kế thành phần bê tông có 2 tiêu chuẩn.
 • Về hỗn hợp bê tông và bê tông nặng thông thường có 21 tiêu chuẩn. Trong đó có 3 tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật, 18 tiêu chuẩn về phương pháp thử.
 • Về kết cấu bê tông có 21 tiêu chuẩn, trong đó có 10 tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật và 5 tiêu chuẩn về thi công và nghiệm thu, 6 tiêu chuẩn về phương pháp thử cấu kiện bê tông hiện trường C.
 • Về cấu kiện bê tông đúc sẵn có 7 tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn về bê tông trong ngành Giao thông vận tải và Thủy lợi

Đối với ngành giao thông vận tải có 13 tiêu chí. Trong đó có 

 • 11 tiêu chuẩn là về quy trình thí nghiệm vật liệu chế tạo bê tông asphalt, quy trình thi công và nghiệm thu bê tông, dầm cầu ứng trước.
 •  1 tiêu chuẩn yêu cầu về cấu kiện bê tông đúc sẵn.
 • 1 tiêu chuẩn về bê tông M60-80.

Ngành Thủy lợi có 34 tiêu chí thuộc phạm vi yêu cầu cầu kỹ thuật. Các phương pháp thử của vật liệu chế tạo bê tông thủy công. Các quy phạm thi công và nghiệm thu bê tông thủy công. 

Bảng tiêu chuẩn bê tông ở Việt Nam

Nhìn chung các tiêu chuẩn bê tông trong ngành xây dựng được sử dụng phổ biến hơn. Số lượng các tiêu chuẩn cụ thể của bê tông được thể hiện rõ hơn trong bảng dưới đây để bạn tham khảo.

 

STT Lĩnh vực Ngành xây dựng Ngành giao thông Ngành thủy lợi Tổng số
TCVN TCXD 22TCN 14 TCN
A Chất kết dính (Xi măng, nhựa đường, vật phụ trợ
1 Yêu cầu kỹ thuật 12 1 1 1 15
2 Phương pháp thử 11 1 2 1 15
B Cốt liệu
1 Yêu cầu kỹ thuật 3 1 2 16
Phương pháp thử 13 2 1 2 18
C Nước trộn cho bê tông
1 Yêu cầu kỹ thuật 2 1 1 4
2 Phương pháp thử 8 1 1 10
D Phụ gia cho bê tông
1 Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 2 1 4 7
E Chỉ dẫn thiết kế thành phần bê tông
Chỉ dẫn thiết kế 2 1 1 4
F Hỗn hợp bê tông và bê tông
1 Yêu cầu kỹ thuật 3 1 6
2 Phương pháp thử 16 2 3 15 36
G Kết cấu bê tông
1 Yêu cầu kỹ thuật 3 7 10
2 Thi công và nghiệm  thu 3 2 2 3 10
3 Phương pháp thử 6 6
H Cấu kiện bê tông đúc sẵn
1 Yêu cầu kỹ thuật 3 1 1 5
2 Phương pháp thử 1 2 3
Tổng cộng
Yêu cầu kỹ thuật 26 15 4 12 57
Phương pháp thử 49 13 7 19 88
Thi công và nghiệm thu 3 2 2 3 10
Tổng 78 30 13 34 155

Trên đây là một vài thông tin về tiêu chuẩn bê tông ở Việt Nam mà bạn đọc có thể tham khảo. Để biết chi tiết hơn bạn có thể liên hệ với hotline 0837.323.366 của Dura Innotech để được các chuyên gia tư vấn cụ thể và chính xác nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *