Lễ trao bằng tiến sĩ kỹ thuật

Hôm nay ngày 15/2/2018, tại viện khoa học công nghệ xây dựng tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ kỹ thuật cho ông Nguyễn Gia Ngọc

Tham dự gồm có viện trưởng TS.Nguyễn Đại Minh, nguyên viện phó TS.Trần Bá Việt và 1 số cán bộ viện cùng gia đình ông Nguyễn Gia Ngọc

Tiến sĩ kỹ thuật: Nguyễn Gia Ngọc

Chuyên ngành: kỹ thuật vật liệu

Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Bá Việt

                                                    PGS.TS.Vũ Đình Đấu

Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng Metakaolin trong nước để sản xuất bê tông trang trí

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ: