LAN CAN UHPC CẦU DẪN ĐIỆU GIÓ SAU 3 NĂM SỬ DỤNG

 Sau 3 năm đưa vào sử dụng cầu dẫn điện gió hoàn toàn tốt. Trong đó lan can lắp ghép bằng bê tông siêu tính năng (UHPC) sau 3 năm vẫn hoàn toàn tốt kô có hiện tượng rêu mốc hay ăn mòn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *