Họp hội đồng cơ sở nghiệm thu TCVN thi công và nghiệm thu UHPC

Chiều nay 16/10/2021, Hội Bê tông Việt Nam đã họp HĐ cơ sở nghiệm thu TCVN Thi công nghiệm thu bê tông siêu tính năng- UHPC do TS Trần Bá Việt trưởng ban tiêu chuẩn trình bày. Hội đồng nhất trí thông qua với yêu cầu hoàn thiện chỉnh sửa, sớm trình Bộ Xây dựng để Họp HĐ Bộ trong năm 2021. Đây là một tiêu chuẩn trong bộ 3 TCVN về UHPC mà Hội BTVN chủ trì và sẽ được ban hành vào đầu năm 2022.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *