HỘI THẢO SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÔNG NUNG – NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CUNG ỨNG VLXD – HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO VẬT LIỆU XANH. CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính mời Quý Hội viên đăng ký tham dự Hội thảo Sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng không nung – Những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong cung ứng VLXD – Hành lang pháp lý cho vật liệu xanh. Công nghệ và giải pháp đảm bảo hiệu quả cho công trình xây dựng.
Thông tin chi tiết Hội thảo có trên Thư mời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *