Đào tạo chuyển giao công nghệ mới

              Theo kế hoạch đào tạo về công nghệ mới, TS. Trần Bá Việt, TS. Đỗ Văn Thịnh, ThS. Trần Thu Hà, KS. Lê Anh Đức đã có các bài giảng và thảo luận hữu ích cho học viên dự lớp công nghệ bê tông tiên tiến. Khai giảng ngày 1/9/2020 và dự kiến kéo dài đến hết tháng 11/2020. Qua buổi học các học viên sẽ nắm được và bước đầu thực hành về thử nghiệm, quản lý chất lượng công nghệ bê tông tiên tiến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *