Công tác sửa chữa trên mặt cầu Thăng Long

               Ngày 11 tháng 8 năm 2020 các nhà thầu thi công dự án sửa chữa mặt cầu Thăng long đã tập kết và lắp đặt 2 trạm trộn di đông gồm 4 máy trộn với công suất 6.5m3/h ngay trên mặt cầu để chuẩn bị thi công UHPC. Đồng thời cũng đã cào bóc 15.000m2 nhựa asphalts mặt cầu trên tổng số 28000m2, cất nóc nhà thi công trên mặt cầu. Liên doanh các nhà thầu đang quyết liệt tổ chức để đảm bảo tiến độ thi công.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *