Cẩu lắp dầm cầu Từ Ô ở Trà Vinh

       Công ty Tín Thịnh đã tiến hành cẩu lắp các phiến dầm UHPC dạng Duble Tee của cầu Từ Ô, Xã Hùng Hòa, Huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh, với 6 phiến dầm UHPC dài 20m, cầu gồm 3 nhịp 3×20 m= 60 m dài. Cả 6 phiến dầm đã được lần lượt cẩu láp thành công. Trong thời gian tới mối nối mặt cầu cũng được thi công bằng bê tông siêu tính năng – UHPC, và trong thời gian không lâu, cây cầu UHPC sẽ được hoàn thành, phục vụ đi lại, sinh hoạt và phát triển kinh tế địa phương. Cầu Tư Ô được xây dựng bằng nguồn vốn của Ngân hàng thế giới – WB tài trợ cho Việt Nam trong chương trình dự án cầu nông thôn LRAMP, cầu do Ban 6 – Bộ GTVT làm chủ đầu tư, Tổng cục đường bộ Việt nam là cấp quyết định đầu tư. Sau khi có tổng kết việc xây dựng các cầu UHPC giao thông nông thôn sẽ được tổng kết, đánh giá và nhân rộng mô hình, nhằm thực hiện chương trình Nông thôn của Chính phủ, cải tạo và nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn việt Nam.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *