Cầu dầm bản rỗng trên cọc ly tâm, đường trong cảng Lạch Huyện, Hải Phòng

Cầu dầm bản rỗng trên cọc ly tâm, đường trong cảng Lạch Huyện, Hải Phòng. Cầu dầm bản rỗng trên cọc ly tâm đã được thiết kế, thẩm tra và xây dựng trên cọc sâu 34m . Đã được kiểm định và đánh giá cho thấy kết quả rất tốt.

Giá xây dựng cho khu vực cọc sâu 34m là không quá 14 triệu/m2.

Suất vốn đầu tư khoảng 15.5 triệu/m2 và TMĐT khoảng 16-17 triệu/m2  tính cho 4 làn xe cao tốc.

Hội bê tông Việt Nam có rất nhiều thành viên sản xuất tấm bản rỗng, cọc ly tâm 500, 700 và bê tông tươi cung cấp cho các dự án cao tốc mẫu này.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *