Hội thảo về bê tông siêu tính năng UHPC

Ngày 05/12/2023 vừa qua tại Vp công ty Đại Quang Minh đã tổ chức hội thảo về Bê tông UHPC nhằm trao đổi thông tin thiết kế, thẩm tra và phê duyệt hồ sơ.

Tham gia gồm có GS Nguyễn Viết Tuệ, TS Bùi Đức Vinh, BQL TV Thăng Long, TDC1.

Tại đây các bên đều nhất trí cao về phương án thiết kế cầu UHPC R1 Đại Quang Minh do TV Thăng Long báo cáo.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *