CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIET NAM DURA INNOVATION TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

(DURA-INNO TECH VN.,JSC)

Add      : Số 44 Nguyễn Văn Huyên, tổ 37, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy,Tp Hà Nội, Việt Nam

Mobile : 0904676983

Tel/Fax : (+84-24) 321 91 701

Hotline : 0949095535

Email    : vietbach57@yahoo.com / durinntech@uhpc.com.vn

Web      : uhpc.com.vn / durinntech.com.vn / durabridge.com.vn / duracret.com.vn

 

Chỉ đường