Sửa chữa mặt cầu bản thép trực hướng bằng công nghệ lớp phủ UHPC

    Ngày 20 tháng 8 năm 2019 vừa qua, tại Viện KHCN Xây Dựng TS.Trần Bá Việt NCV cao cấp đã làm việc với giám đốc bán hàng công ty IKING chuyên sản xuất và cung cấp đinh chống cắt-stud và thống nhất phương thức để công ty IKING là nhà cung cấp stud cho việc sửa chữa mặt cầu thép liên hợp trực hướng bằng công nghệ lớp phủ UHPC.