Hợp tác phát triển công nghệ UHPC tại phía Nam với công ty Bê tông Thủ đức Bình Dương

             Ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại công ty Bê tông Thủ Đức Bình Dương, TS. Trần Bá Việt, PCT kiêm Tổng thư ký Hội BT VN  và TS. Hồng PTCG  Viện IMI đã trình bày về công nghệ UHPC và hệ thống trạm trộn Intensive do Durinntech và IMI nghiên cứu phát triển trong những năm qua. Lãnh đạo Công ty Bê tông Thủ Đức Bình Dương dự kiến sẽ nhận chuyển giao công nghệ và đầu tư trạm trộn UHPC công suất 10m3/h tại nhà máy để chế tạo các cấu kiện phục vụ giao thông hạ tầng cho khu vực.