Hội thảo về giải pháp cho sửa chữa mặt cầu Thăng Long

 

     Ngày 10/8/2019 tại ĐHGTVT Hà nội, Cục quản lý công trình- Tổng cục đường bộ Việt nam, ĐH GTVT Hà nội, Hội Bê tông Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học và giải pháp sửa chữa mặt cầu Thăng Long.

      Chỉ đạo hội thảo có Ông Nguyễn Trung Sỹ, cục trưởng;  Hiệu trưởng ĐHGTVT, PGS.TS.Nguyễn Ngọc Long; Hội bê tông Việt Nam: TS. Trần Bá Việt PCT Hội kiêm tổng thư ký. Tham dự hội thảo còn có Vụ trưởng vụ HTQT Tô Nam Toàn- Tổng cục đường bộ, Vụ KHCN Bộ GTVT, các GS, TS của ĐH GTVT, bộ môn cầu hầm, và bộ môn cầu ĐHXD Hà nội.

       Hội thảo đã nghe về hiện trạng mặt cầu Thăng Long, các yêu cầu cấp bách về sửa chữa mặt cầu, tiến độ yêu cầu do Ông Nguyễn Trung Sỹ báo cáo. Hội nghị đã nghe các ý kiến của các nhà nghiên cứu, các GS, TS  tham gia hội nghị. Đặc biệt tại Hội thảo TS Trần Bá Việt đã trình bày kết quả nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ UHPC cho hơn 30 cầu tại Trung quốc trong 10 năm qua với kết quả rất tốt, bên cạnh đó TS Trần Bá Việt đã báo cáo kết quả thử nghiệm mẫu mặt cầu thép bản trực hướng có lớp phủ UHPC do Hội Bê tông Việt nam và Trung tâm KHCN giao thông vận tải thực hiện, cho thấy độ cứng của mặt cầu tăng 2.5 lần, độ võng giảm 2.8 lần khi sử dụng lớp phủ UHPC có cường dộ chịu kéo trực tiếp 12 MPa, chịu nén 170 MPa, uốn 40 MPa  với chiều dày 60mm.

        Hiện nay Tổng cục đường bộ Việt nam đã giao cho Hội bê tông Việt nam chủ trì công tác nghiên cứu thử nghiệm phục vụ cho sửa chữa mặt cầu thép bản trực hướng, để làm cơ sở cho các ứng dụng tại Việt Nam.

       Đồng thời Giáo sư  Trần Đức Nhiệm cũng báo cáo kết quả nghiên cứu của Nghiên cứu sinh của trường về mặt cầu UHPC trên mẫu nhỏ cho kết quả tương đồng. Giáo sư Nhiệm cũng hoàn toàn ủng hộ giải pháp UHPC cho lớp phủ mặt cầu, cùng với việc gia cường bản cánh hẫng của hệ dầm thép mặt cầu Thăng long.

       Kết luận hội thảo Ông Nguyễn Trung Sỹ cho rằng các nghiên cứu và thử nghiệm mô hình Fullscale là rất cần thiết và cần tiến hành ngay bằng nguồn xã hội hóa, sau khi có kết quả sẽ báo cáo Bộ GTVT để cho thử nghiệm 3-4 tháng một khu vực trên mặt cầu. Sau đó sẽ tổng kết đánh giá, nếu kết quả đáp ứng sẽ cho thực hiện dự án do Bộ GTVT phê duyệt để tiến hành sửa chữa mặt cầu trong nửa cuối năm 2020, kịp đưa vào khai thác với đường vành đai 3 trên cao, dự kiến thông xe vào tháng 10 năm 2020.

      Ngay sau hội thảo hơn 50 chuyên gia đã chứng kiến việc thử nghiệm gia tải tấm bản mặt cầu trực hướng với lớp phủ UHPC để kiểm tra khả năng làm việc đồng thời của lớp phủ UHPC đối với bản mặt cầu thép liên hợp trực hướng. Kết quả thử nghiệm với tải 2 x 2 HL93  cho kết quả rất tốt và tin cậy, gần sát với kết quả tính toán mô phỏng.

      Kết quả hội thảo đã tạo ra sự đồng thuận cao và thống nhất về phương án khả thi, cũng như bước đi và dự kiến tiến độ công việc từ nay đến cuối năm 2019 và kế hoạch trong năm 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *