HỘI THẢO THÚC ĐẨY HỢP TÁC VIỆN, TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP TRONG THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, TÀI SẢN TRÍ TUỆ – KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

Sáng nay, ngày 01/11/2022, tại trụ sở Bộ Khoa học Công nghệ đã diễn ra hội thảo quốc tế: “Thúc đẩy hợp tác viện, trường và doanh nghiệp trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ – Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam” do ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.

Hội thảo còn có sự tham gia của ngài Andrew Goledzinowski – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam và một số các chuyên gia nghiên cứu trong nước và quốc tế cùng tham dự. Tiến sĩ Trần Bá Việt tham gia với tư cách Ban khoa học công nghệ của Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

Một số hình ảnh tại hội nghị

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *