Hội đồng cơ sở góp ý hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn “Yêu cầu thiết kế kết cấu bê tông siêu tính năng – UHPC”

Chiều nay 11/11/2021, Hội Bê tông Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng cơ sở nhằm góp ý hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn Yêu cầu thiết kế kết cấu bê tông siêu tính năng- UHPC. Đây là một trong bộ 3 tiêu chuẩn UHPC được Bộ Xây dựng giao cho Hội Bê tông Việt Nam chủ trì biên soạn trong năm 2021. Dự kiến đầu năm 2022 Bộ KHCN sẽ ban hành bộ tiêu chuẩn này. TS Trần Bá Việt – PCT Hội bê tông Việt Nam, Chuyên gia cao cấp của công ty cổ phần sáng tạo và chuyển giao công nghệ Việt Nam cũng được mời tham gia hội đồng phản biện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *