CDC mời Durinntech đến trình bày trao đổi công nghệ UHPC

                 Ngày 25 tháng 6, TS Trần Bá Việt, TS Lê Văn Hùng công ty DURINNTECH đã được ban GĐ Cty CDC Viêt nam mời đến để trình bày về công nghệ UHPC và các lĩnh vực có thể áp dụng trong xây dựng cho ban Lãnh đạo công ty và đội ngũ cán bộ chủ chốt của CDC. TS Trần Bá Việt PCT hội BTVN, Tổng thư kí đã trình bầy tóm tắt về công nghệ UHPC và  đặc điểm của viêc chế tạo, cũng như khả năng và các lĩnh vực ứng dụng của kết cấu UHPC trong dân dụng và công nghiệp. Sau đó TS Việt đã trao đổi và giải đáp các ý kiến của các đại biểu tham dự. Lãnh đạo CDC cũng đã đề xuất các nhiệm vụ thiết kế phối hợp giữa CDC và Durinntech trong ứng dụng kết cấu UHPC trong các dự án thiết kế mà CDC đang và sẽ thực hiện trong thời gian tới.