Cầu Kênh 5- – Vĩnh Hưng – Long An bằng UHPC

Thi công lắp đặt dầm cầu Kênh 5- bằng UHPC tại huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An, do công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức 1 thi công và lắp đặt. Đây cũng là cây cầu UHPC thứ 10 do Thủ Đức 1 chế tạo và lắp đặt tại huyện Vĩnh Hưng. Đó là kết quả được ứng dụng từ quá trình chuyển giao công nghệ UHPC giữa Công ty cổ phần sáng tạo và chuyển giao công nghệ Việt Nam chuyển giao cho Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức 1.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *